Αντί προλόγου

Η Πολιτική είναι Επιστήμη. Μια Επιστήμη όπου σε έναν (Ευκλείδειο) χώρο με εκατομμύρια διαφορετικές συνιστώσες-συμφέροντα πρέπει να βρούμε μια κοινή συνισταμένη που θα οδηγήσει μια Κοινωνία ένα βήμα μπροστά.
Δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας ιδανική κοινωνία., παρά μόνο μια κοινωνία λίγο καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό συνεβαινε πάντοτε.
Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουν οι πάντες, ακόμη και αν δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτε άλλο, είναι ότι αυτό που καθορίζει κάθε φορά το « Κοινωνικό Είναι » σε οποιοδήποτε εποχή και οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είναι οι σχέσεις ιδιοκτησίας που επικρατούν κάθε φορά (στα μέσα παραγωγής πρώτα απ όλα)!
 Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της ιδιοκτησίας αλλάζει ανάλογα με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ανάλογα με τους ταξικούς συσχετισμούς όπως λέμε. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε την ιδιοκτησία είτε αυτή είναι καπιταλιστική είτε είναι σοσιαλιστική σαν κάτι το αμετάβλητο, πόσο μάλλον σαν κάτι το ιερό. Με το πέρασμα των χρόνων και η ιδιοκτησία διαλύεται «εις τα εξ ων συνετεθη ».
Δεν μπορούμε επίσης να φθάσουμε στο σημείο που η ιδιοκτησία να είναι τόσο πολύ όλων που να μην είναι κανενός .(Η κατάρρευση του σοσιαλισμού σε μια σειρά χώρες σ αυτό ακριβώς οφείλεται: ήταν τόσο πολύ όλων, που δεν ήταν κανενός ).
Η ιδιοκτησία έχει αμεσότατη σχέση με την δίκαιη η άδικη διανομή του παραγόμενου πλούτου, των παραγόμενων αγαθών.
Με την δίκαιη η άδικη διανομή του πλούτου σ ένα οργανωμένο κράτος, έχει να κάνει βέβαια και το φορολογικό σύστημα μιας χώρας.
Σχέσεις ιδιοκτησίας και φορολογικό σύστημα λοιπόν είναι τα δυο βασικά στοιχεία μιας Οικονομίας. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση οφείλεται ακριβώς 1.στις ξεπερασμένες σχέσεις ιδιοκτησίας (τόσο του καπιταλιστικού όσο και του σοσιαλιστικού συστήματος) και 2.στο παράλογο φορολογικό σύστημα που επικρατεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια, σ όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου.
Τίποτα δεν μπορεί να λυθεί πρακτικά αν δεν λυθεί πρώτα θεωρητικά.
Στην Πολιτική πολλοί ξεκινάνε αντίστροφα. Προσπαθούνε να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα πρώτα πρακτικά και ύστερα ψάχνουνε για θεωρητικές ερμηνείες, λέγοντας μάλιστα ότι η Πολιτική είναι η τέχνη του Εφικτού. Λάθος .
Ο Βοστινιωτισμος, μια εντελώς νέα οικονομική θεωρία, ακριβώς αυτό το δίπτυχο προσπαθεί να εκλαϊκεύσει, προτείνοντας νέες μορφές ιδιοκτησίας και ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα. Οι βασικές του θέσεις αναλύονται σ ένα μικρό βιβλιαράκι συνολικά 48 σελίδων που έχει τίτλο «Η τέταρτη διάσταση της Πολιτικής Οικονομίας, τα αίτια της κατάρρευσης και η έξοδος απο την κρίση». Συγγραφεας του είναι ο οικονομολόγος Βοστινιωτης (Τσουνης) Παναγιώτης,
Σταδιακά από αυτό εδώ το βήμα θα δημοσιεύουμε ορισμένα αποσπασματα του βιβλίου, ορισμένες από τις πιο βασικές θέσεις της νέας θεωρίας.
Οποιοδήποτε καλόπιστη κριτική θα την δεχτούμε με χαρά.. «Περισσότερα μάτια περισσότερα βλέπουν». Αρχίζουμε λοιπόν με μια μικρή περίληψη του Νέου Φορολογικού Συστήματος που έχει τον τίτλο «Το κράτος και το φορολογικό …εφ άπαξ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου